1024 x 768
 
 
Oferta programowa firmy BIT SOFT jest skierowana do wszystkich przedsiębiorstw, zarówno nowych jak i rozwijających się. Została przygotowana w oparciu o nowoczesne, bezpieczne i stabilne narzędzia bazy danych. Oferujemy produkt maksymalne dostosowany do rzeczywistych wymagań użytkowników bez włączania funkcji w praktyce nieużywanych. Istotna jest prostota korzystania z systemu i łatwość obsługi oraz jego nauki, a wynika ona z przejrzystego uporządkowania opcji, menu i postaci wyświetlanych okien.
 
Oferta została przygotowana tak aby umożliwić jej maksymalne dopasowanie do potrzeb użytkowników. Składa się na nią oprogramowanie które można wykorzystywać jako samodzielne moduły, lub jako części większego systemu. Oferowany produkt BIT System jest zintegrowanym systemem finansowo - księgowym do wspomagania zarządzania firmą. Składa się on z trzech zasadniczych podsystemów: Finanse, Dystrybucja oraz Kadry i Płace.
 
Wdrażamy proponowany sytem razem z naszymi Klientami. Na bazie doświadczeń opracowaliśmy własną metodologię wdrożeń, pozwalającą na efektywne i bezpieczne wprowadzenie nowego systemu w przedsiębiorstwie. Jesteśmy otwarci i elastyczni. Spełniamy życzenia naszych Klientów dotyczące propozycji zmian w naszym oprogramowaniu, parametrów i konfiguracji oraz doboru standardów sieci, sprzętu i oprogramowania systemowego.
 

Funkcjonalność tworzonego przez nas oprogramowania w niczym nie ustępuje najnowszym
i sprawdzonym światowym technologiom.

Dbamy o rozwój i aktualność naszych rozwiązań. Nasze oprogramowanie jest w pełni zgodne
z przepisami prawa polskiego.

System posiada graficzny interfejs użytkownika, pracuje w technologii klient - serwer na platformach systemowych WindowsNT®, Novell®, Linux i wykorzystuje relacyjną bazę danych
SQL Sybase®