1024 x 768
 
 
BIT SOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
z siedzibą w Warszawie
 
Adres do korespondencji: ..............biuro Stara Iwiczna....

ul. Nowa 23
05 - 500 Piaseczno

 
Kontakt telefoniczny:
biuro: (+48 22) 737 70 96
handlowiec:  xxxxxxxxxxxxx
 
Fax:
  (+48 22) 716 57 23
 
BIT SOFT jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT)
NIP: 527-23-97-729, REGON: 015445288, KRS: 0000369653
 
Konto bankowe:
PeKaO S.A.
97 1240 6029 1111 0000 4794 0822
 
E-mail:
biuro@bitsoft.pl