1024 x 768
 
   
Zakres oferowanych usług księgowych dla firm:
 
Rachunkowość:
-

-
-
-
-
Sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań finansowych: bilans, rachunek wyników, cash flow oraz inne uzgodnione z Klientem
Sporządzanie miesięcznych deklaracji CIT, PIT i VAT
Prowadzenie rejestrów VAT
Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz planów amortyzacji
Prowadzenie innych niezbędnych rejestrów
 
Obsługa płac:
-
-
-
-

-
-
Prowadzenie rejestrów pracowników
Sporządzanie list płac
Prowadzenie rejestrów wynagrodzeń
Wystawianie poleceń przelewu (wypłata wynagrodzeń, rozliczanie podatków, rozliczanie składek ZUS)
Sporządzanie rocznych deklaracji PDOF
Sporządzanie miesięcznych deklaracji PDOF oraz deklaracji ZUS
 
Świadczymy ponadto usługi dodatkowe:
--
-
-

-


-
Monitorowanie spłat należności, okresowe raporty o stanie środków pieniężnych dzienne, tygodniowe lub miesięczne), działania z zakresu miękkiej windykacji (emisja wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek, przekazanie dokumentów do windykacji przez firmę windykacyjną wybraną przez Klienta).
Reprezentowanie Klienta w US, ZUS oraz innych wskazanych instytucjach budżetowych.
Sporządzanie okresowych zestawień wg wskazań Klienta.
Prowadzenie szkoleń dla pracowników Klienta z zakresu prawidłowego przygotowywania dokumentacji źródłowej.
Udostępnianie wybranym pracownikom Klienta zdalnego, bezpiecznego wglądu do bazy danych systemów w celu wykonania niezaplanowanych zestawień i raportów bądź sprawdzenia bieżącego stanu należności i zobowiązań.
Emisja dokumentów - np. wystawianie faktur sprzedaży na podstawie dostarczonych danych.