1024 x 768
 
 
Zadaniem podsystemu jest wspomaganie prowadzenia ewidencji kadrowej i płacowej. Wykonuje właściwe operacje na wszystkich ewidencjonowanych danych kadrowo - płacowych, oraz emituje wszystkie wymagane dokumenty.
 
Podstawowy zakres działań podsystemu:
-
-
-
-
-
-
Ewidencja i obsługa dowolnych danych kadrowych
Ewidencja angaży i danych płacowych
Ewidencja nieobecności
Wyliczanie wymaganych dokumentów kadrowo - płacowych
Generowanie informacji kadrowo - płacowych do programu "Płatnik"
Ewidencja Umów Zleceń
 
Moduły:
-
-
-
Kadry
Płace
Umowy Zlecenia