1024 x 768
 
 
Zadaniem podsystemu jest wspomaganie prowadzenia rachunkowości sprawozdawczej i zarządczej jednostki. Obsługuje on wszystkie operacje wykonywane w działach księgowości i ekonomicznych, od prostego księgowania, poprzez rozrachunki do analizy finansowej przedsiębiorstwa.
   
  Podstawowy zakres działań podsystemu:
-
-
-
-
-
-
zdefiniowanie zakładowego planu kont i sposobu księgowania dokumentów w systemie
prowadzenie rejestrów VAT i ksiąg rachunkowych
obsługa kas i rachunków bankowych
prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, oraz kontrola należności bankowych
obsługa ewidencji środków trwałych
sporządzanie wymaganych i zdefiniowanych przez użytkownika sprawozdań finansowych
 
Założenia podsystemu:
-
-
-
-
-
-
-
-
Jest on w pełni zgodny z ustawą o rachunkowości
Może działać jako samodzielny moduł, lub jako część zintegrowanego pakietu BIT System
Posiada definiowalny, wielowymiarowy plan kont
Możliwość konfigurowania sposobów ksiegowania dokumentów
Możliwość definiowania roku obrotowego, wraz z dowolną liczbą okresów księgowych
Pozwala na obsługę jednostek wielooddziałowych i wspomaga konsolidację grup kapitałowych
Wykonywanie zestawień podstawowych dla księgi głównej i rejestru wstępnego
Możliwość definiowania własnych, zaawansowanych zestawień
 
Moduły:

-
-
-
-
-
-
-

Księgi rachunkowe
Rozrachunki
Środki Finansowe (Kasy / Banki)
Rejestracja Dokumentów Sprzedaży i Zakupu
Ewidencja VAT
Środki Trwałe (samodzielny moduł)
Zestawienia Definiowalne